Новини

Тук ще намериш актуални новини от нашия ОНСАЙТС свят

Продължаващото обучение е страхотно: Практически ориентирани програми предлагани от Open Institute за всички служители на ONSITES

Неуспоримият прогрес в дигитализацията изисква редовно актуализиране на уменията от страна на всички членове на екипа на ONSITES. В Open Institute Варна, всички служители на ONSITES вече могат да се възползват от практически ориентирани обучителни програми, които ще им помогнат да поддържат знанията си на ниво.

17 Jan 2021 News Image

В свят, в който дигитализацията се развива с такива бързи темпов, от решаващо значение за програмистите е непрекъснато да доусъвършенстват уменията си. Постоянната поява на нови по-модерни технологии, методи на работа, работни рамки, а дори и езици за програмиране, правят ИТ сферата една от най-динамичните и привлекателни за работа. За да бъдат конкурентноспособни, служителите в тази област трябва винаги да са в крак с новите тенденции. Ето защо в ONSITES всички служители непрекъснато биват насърчавани да се развиват и да придобиват нови и нови умения или да подобряват вече придобитите такива свързани с уеб разработка и дигитален маркетинг. 

В подкрепа на тази инициатива, ONSITES работи в близко сътрудничество с Open Institute, дигитална платформа за продължаващо обучение, за да осигури висококачествено обучение на всички свои служители. Тези обучения се провеждат под формата на фирмение курсове, коучинг сесии, както и уъркшоп семинари, които са предимно практически ориентирани, но също така включват и уроци за така наречените ‘’soft skills’’ (меки умения), необходими за успешното постигане на определни цели на работното място. Курсовете са фокусирани в областта на уеб разработката и дигиталния маркетинг. Обучение за уеб разработка се базира на frontend и backend програмиране. При frontendпрограмирането, фокусът пада върху визуалния облик на уебсайта. В обучителните курсове опитни инженери напътстват младши уеб разработчици и стажанти, като ги учат как да създават красиви уеб дизайни на езици като HTML,CSS и JavaScript, които да бъдат едновременно функционални и бързи. Подобни обучителни курсове имат също така за цел да обучат уеб разработчиците как да мислят като frontend инженери. Backend програмирането, от друга страна пък, се фокусира върху разработването на уебсайта от гледна точка на сървъра. Обучителните програми за този тип програмиране имат за цел да научат уеб разработчиците как да програмират на езици като SQL и PHP. Освен това служителите, които преминат подобен курс се очаква да придобият и знания за архитектурата на уебсайтовете, скриптов език и работа с база данни.

Open Institute предлага и обучение за всички служители и стажанти, работещи в отдела за дигитален маркетинг. Дигиталният маркетинг е един от най-важните аспекти от работата на всяка компания, тъй като позволява да се достигне до по-шитока аудитория, която да бъде инфомирана подобаващо за даде продукт или услуга предлагана от съответната компания. И все пак, както във всяка друга индустрия, и тук също непрестанно излизат все по-нови и нови тенденции, с които един специалист по дигитален маркетинг трябва да е винаги добре запознат. Ето защо ONSITES предлага на своите служители и стажанти обучителни курсове, чиито фокус пада върху маркетинговите стратегии в социалните медии, маркетинг чрез съдържание, SEO, както и връзки с обществеността. Подобни курсове, имат също така за цел да обучат участващите в обучението как да опознават по-добре аудиторията си , да увеличават нейната активност в уебсайта чрез различни маркетингови материали, да установяват лоялни връзки между потребителя и марката и да проследяват активността на потребителите. 

В допълнение към гореспоменатите обучителни курсове, Open Institute предлага и обучителни сесии, които се фокусират върху проекти от ежедневната бизнес практитка, които може да претърпяват известни трудности и съответно да изискват адекватно решение за отстраняването на всякакви проблеми. В подобен тип на обучение, използваният от теньорите подход има за цел да насърчи учасващите в курса да достигнат сами до подобни решения, без да им предлага директно такова. Вместо това всички заедно трябва да разработят подобаваща стратегия за решаване на проблема чрез структурирана дискусия, зададена от треньора. Служителите и стажантите могат също така да взимат участие в уъркшоп семинари, провеждани в института, където всеки работи като част от група или в екип, за да реализира конкретен проект заедно с всички в кратък период от време. Този подход насърчава участниците да използват своето креативно и критично мислене, докао обменят идеи помежду си под ръководството на обучаващ. 

News Image

Как преминаваме през един работен ден в ONSITES здрави и в добра форма: Здравно осигуряване, редовни почивки и здравословно хранене

ONSITES непрестанно оптимизира работното си място, за да посрещне възможно най-добре нуждите на всеки служител, както и да поддържа доброто...

Прочети
News Image

Време е за празнуване: ОНСАЙТС отбелязва третия си рожден ден!

На 4-ти май, компанията отбелязва своя трети рожден ден. Да погледнем назад през изминалите години и да оценим постиженията на...

Прочети
<